TIPS & TRICKS

til et godt foreningsliv
for børn og unge

Støttet af

Er du frivillig i en forening og arbejder du med børn og unge?

 • Med støtte fra Sundhedsstyrelsen har vi udviklet tre små videoer til foreningslivet. Videoerne er målrettet trænere og ledere der arbejder med børn og unge.

 • Her kan du finde gode råd og tips til at imødekomme børnene og de unge i foreningslivet.

 • Få viden om hvordan du kan bidrage til, at der på dit hold er gode og inkluderende fællesskaber, som alle føler sig velkomne i.

 • Brug også filmene til nye frivillige eller som oplæg til en temaaften.

Tips og tricks til et godt foreningsliv

I videoerne fortæller vi om, hvordan adfærd og trivsel påvirker både vores krop, vores tanker og følelser samt de sociale relationer og fællesskaber, som vi indgår i.

Denne viden kan være med til at understøtte, at børn og unge kan blive en del af et godt og socialt  foreningsliv. Ikke mindst de børn og unge der synes, at det kan være udfordrende at indgå i nye fællesskaber.

De tre videoer er sammenhængende, men kan ses hver for sig. Hver video er på 10-15 minutter.

Film

Afspil video

Video 1: Børn og unges trivsel

Hvordan kan man øge børn og unges trivsel og mentale sundhed gennem foreningslivet? Selvom mange børn og unge har det godt og trives, så er der et stigende antal børn og unge, der rapporterer trivselsudfordringer. Denne udfordring er ikke blevet mindre efter corona, hvor mange børn og unge blev afskåret fra deltagelse i de brede fællesskaber, og som har stor betydning for at fremme børns muligheder for et sundt og aktivt liv. Det gælder ikke mindst for børn i sårbare familier.

I videoen tages der udgangspunkt i betydningen af fysisk bevægelse og de psykologiske og sociale faktorers sammenhæng og betydning for trivsel. Gennem videoen gives en indføring i hjernen og dens strukturer, så man får en forståelse af, hvad der rent fysiologisk sker, når et barn eller en ung isolerer sig, lukker af eller på anden vis bliver udfordret og bakker ud af deltagelse.

Video 2: Et bredere perspektiv på sundhed og trivsel i et bio-psyko-socialt perspektiv

Video 2 præsenterer en række konkrete og praksisnære indsigter og redskaber for trænere og ledere, især dem uden pædagogisk baggrund. Hvad foregår der i krop og hjerne, når vi har det godt, og når vi har det svært. Hvad skal man være opmærksom på som træner/leder, og hvordan kan man møde børn og unge (mentalisering) og give dem nogle rammer, som de kan være i og vokse i. Endelig sættes der fokus på den betydning bevægelse og leg har for trivsel og fællesskab.

Afspil video
Afspil video

Video 3: Sved, sjov og fællesskaber

Video 3 arbejder mere eksplicit med fællesskabers betydning for trivsel, herunder hvilken forskel, der er på inkluderende og ekskluderende fællesskaber, og hvordan fællesskaber ofte lukker om sig selv, uden at ville det. Der sættes fokus på betydningen af relationskompetence og de voksnes betydning som rollemodeller. Der gives også konkrete råd til, hvordan man kan arbejde inkluderende på tværs af årgange og køn og derigennem understøtte inklusion, mangfoldighed og diversitet.

10 gode råd til dig

 1. Sundhed og trivsel ses i et bio-psyko-socialt perspektiv og udvikles og vedligeholdes gennem sved, sjov og gode fælleskaber
 2. Selvværd og selvtillid vokser gennem tillid og tryghed – og glæde.
 3. Vær en god og tydelig rollemodel og hav en tydelig plan for dagen.
 4. Råb ikke aggressivt – det tænder alarmcentralen amygdala og slukker frontal lapperne – og så er der ingen gode beslutninger.
 5. Husk at sige hej og velkomme alle børn og unge på en positiv og imødekommende måde
 6. Det skal være sjovt – fremfor noget – at være med i en forening
 7. Mentalisering – se bag om adfærd – nogen har måske haft en rigtig øv dag inden de kommer – og har brug for en ekstra hånd.
 8. Lav en buddies ordning – hvor gamle medlemmer hjælper nye medlemmer ind i fællesskabet
 9. Man kan være i fællesskaber på mange måder – både helt inde i midten, men også lidt mere perifert. Begge dele kan være rigtig godt, hvis man er der hvor man gerne vil være.
 10. Det er sundhedsfremmende at være frivillig.